Scroll to top

Prvi radni dan, šta sve morate imati kako bi legalno počeli poslovati


MilanZaric - 11. октобар 2022. - 0 comments

Često govorim o tome kako sam ja počeo. Shvatio sam da ljudi vole da slušaju o greškama, o glupostima koje smo pravili ili pravimo, o propustima koje sam isključivo iz neznanja pravio. Deluju neverovatno, nerealno ali opet desili su se, verovatno je zato sve to i zanimljivo.

Prvi City Fitness smo otvorili 2008. godine, 1. novembra.

Sada verovatno očekujete da vam pišem kako sam odmah otišao u APR i registrovao firmu, pa u banku da otvorim račin, ili u Sokoj da prijavim emitovanje muzike, da sam podneo zahtev za eko taksu, našao knjigovođu i počeo da vodim knjige, ali nisam uradio ništa od toga, baš ništa, a da je bilo pameti uradio bih.

Tog jutra, 1. novembra 2008. godine sam otključao vrata našeg prvog City Fitness-a, popeo se na galeriju gde je bio mali kafić u okviru teretane, napravio kafu, seo na stolicu, podigao noge na sto i rekao sebi ”Milane legendo svaka čast, od danas si vlasnik fitnes kluba” i time sebe ”krunisao” u vlasnika! Ostalo ništa nisam uradio, što mi se kasnije i te kako obilo o glavu.

Prvih meseci smo radili potpuno nevidljivi. Tek smo u aprilu shvatili, odnosno dobili informaciju da moramo da se prijavimo, registrujemo firmu i da se to radi u Ministrarstvu omladine i sporta u zgradi SIV-a (zgrada Saveznog izvršnog veća) na Novom Beogradu.

Odem ja odmah sutradan, ali ne uspem ništa da završim jer su me vratili, kažu ne možeš u šortsu da uđeš u zgradu ministrarstva, pa sam taj posao odložio par dana. Kada ga nisam završio 6 meseci neće ništa faliti još koji dan odlaganja.

Na samom ulasku u zgradu uputili su me na jednu kancelariju gde sam popunio formular i prilikom predaje službenica koja mi je i dala formular kaže ”E sada pravo u APR (Agencija za privredne registre) i tamo završavaš sve”. Ja se u sebi pitam, o čemu ova govori, kakav APR zar se ovde ne završava sve, ali rešim ipak da je poslušam jer ja o tome ustvari nisam znao baš ništa pa je svaka pomoć bila dobrodošla.

APR je ispostavilo se bio usput, pa sam prilikom povratka u klub svratio, tu me je dočekala perfektna organizacija, da ne verujete da je to neka državna agencija u Srbiji, sve funkcioniše savršeno. Uđeš, kažeš zašto si došao, upute te na jedan šalter gde ti sve popune, onda kažu sačekaj da se na ekranu pojavi tvoj broj, priđi novom šalteru i predaj sve što si ovamo popunio. Završio sam sve za 30 minuta uz informaciju da sada mogu da izradim pečat i u banku da otvorim račun.

Nakon desetak dana stigla nam je pošta od APR-a sa informacijom da smo se uspešno registrovali, dodelili su nam pib, matični broj i rešenje o registraciji. Od tog dana zvanično postojimo, pravno postojimo, država nas prepoznaje.

Nekoliko dana sam se pitao šta sada, šta će nam ovaj pib i matični broj, čemu služi ovaj račun u banci kada sve radimo sa kešom, šta će nam pečat, osim da se igramo kada nemamo posla, nismo ga u druge svrhe koristili.

Prošlo je malo više od godinu dana od tada i stiže nama plava koverta, od privrednog suda, napravili smo privredni prekršaj, nismo predali završni račun. Kazna za odgovorno lice veoma velika, a za pravno lice 5x veća. Tada smo shvatili da smo se ozbiljno igrali biznisa, bez ikakvog znanja i relevantnih informacija. Kako sam prošao na sudu, je manje više svima poznato, čim radimo i dalje. Ali nije bilo bezazleno, dobar deo sede kose sam dobio u tom periodu.

Da se to vama ne bi desilo evo šta je sve trebalo da uradimo, prema zvaničnim informacijama sa sajta Agencije za privredne registre (APR):

Sportsko udruženje/društvo/savez stiče svojstvo pravnog lica danom registracije u Registar.

 

Postupak registracije osnivanja pokreće se podnošenjem jedinstvene registracione prijave osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika.

 

Uz uredno popunjenu jedinstvenu prijavu za upis osnivanja sportskog udruženja u Registar, podnosi se sledeća dokumentacija u originalu ili overenoj fotokopiji:

 

  1. osnivački akt, sa overenim potpisima osnivača,
  2. zapisnik sa sednice osnivačke skupštine,
  3. statut,
  4. odluka o izboru, odnosno imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje, ako nije određen osnivačkim aktom,
  5. dokaz o identitetu osnivača, lica ovlašćenog za zastupanje sportskog udruženja i lica ovlašćenog za zastupanje ogranka – fotokopija lične karte ili pasoša ili izvod iz registra u kojem je registrovano pravno lice ako je osnivač pravno lice,
  6. odluka o obrazovanju ogranka, ako nije obrazovan statutom,
  7. izjava izabranog, odnosno imenovanog lica ovlašćenog za zastupanje, data pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, da ispunjava uslove propisane članom 33. st. 2. i 3, odnosno članom 99. stav 5. Zakona o sportu,
  8. saglasnost ministra nadležnog za poslove odbrane, odnosno unutrašnje poslove za osnivanje vojnog, odnosno policijskog sportskog udruženja,
  9. dokaz o uplati naknade za upis u Registar (visina naknade),
  10. druge isprave utvrđene zakonom.

 

Oblast 93 – Sportske, zabavne i rekreativne delatnosti možete obavljati kao, sportsko udruženje, preduzetnik ili DOO. U primeru iznad je navedeno kako se najčešće registruju novi fitnes klubovi u Srbiji.

Related posts

Post a Comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *